BIPA d.o.o. Privacy Policy

Zaštita privatnosti u selekcijskom postupku 


Detaljne informacije o obradi osobnih podataka:


Voditelj obrade podataka:

BIPA  d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20a, Zagreb, OIB 66498917936 (“BIPA”).


Službenik za zaštitu osobnih podatka i kontakt podaci

BIPA je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati za sva pitanja u odnosu na obradu osobnih podataka i izvršavanje prava na obradu podataka.

Naš službenik za obradu osobnih podataka je: Karsten Kinast

Email: zastita-podataka@bipa.hr

Telefon: 0800 20 20 30


U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

Osobni podaci kandidata obrađuju se za potrebe selekcijskog postupka, a u slučaju kada kandidat daje posebnu pisanu privolu, i za potrebe budućih selekcijskih postupaka.

Podaci o kandidatu se mogu obrađivati i u svrhu potencijalnih prigovora.


Koliko će se dugo Vaši osobni podaci čuvati?

Podaci o kandidatu će se obrađivati do završetka selekcijskog postupka i potom pohraniti za slučaj eventualnih prigovora (na razdoblje od tri mjeseca).

Ukoliko kandidat potpiše posebnu privolu kojom dozvoljava obradu osobnih podataka i u svrhu budućih selekcijskih postupaka, takvi će se podaci obrađivati 12 mjeseci od dane privole ili sve do povlačenja privole. Ukoliko kandidat povuče svoju privolu, podaci će se pohraniti za slučaj eventualnih prigovora (na razdoblje od tri mjeseca).


Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata u selekcijskom postupku je članak 6, stavak 1, točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (“Opća uredba o zaštiti podataka”). Privolu za obradu Vaših osobnih podataka možete dati za potrebe selekcijskog postupka za konkretnu poziciju za koju ste se prijavili, a možete dati i posebnu privolu za buduće selekcijske postupke.

Osnova za obradu podataka u svrhu potencijalnih potraživanja je ostvarivanje legitimnog interesa društva BIPA, odnosno članak 6, stavak 1, točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.


 

Obveza pružanja podataka

Pružanje osobnih podataka tijekom selekcijskog postupka je dobrovoljno, no u sljedećem opsegu:

  • ime(na) i prezime;
  • broj telefona
  • e-mail
  • adresa
  • datum rođenja;
  • obrazovanje
  • CV
  • Skype ime
  •  povijest o prethodnom zaposlenju

je nužno kako bi kandidat mogao sudjelovati u selekcijskom postupku.

Savjetujemo Vam da nam šaljete samo podatke relevantne za Vašu prijavu za sudjelovanje u selekcijskom postupku, te da nam ne šaljete nepotrebne informacije. Ukoliko odlučite s nama podijeliti podatke koji prelaze gore navedene okvire, primjerice, Vašu sliku ili interese, smatrat ćemo da ste pružanjem tih podataka društvu BIPA dali privolu za njihovo obrađivanje u gore navedene svrhe.

Nakon prijave, imat ćete pristup Portalu, u okviru kojeg ćete imati uvid u svoje osobne podatke, tražiti izvoz ili brisanje navedenih podataka. Hiperveza do portala nalazit će se u e-pošti s potvrdom koju ste dobili nakon što se prijavite za posao.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravku i ažuriranje podataka, uskratiti prethodnu suglasnost za obradu podataka ili u potpunosti izbrisati svoj profil.

Postoji mogućnosti da Vam BIPA u tijeku natječajnog postupka pošalje pozivnicu za online provođenje psiho testova i to putem izvršitelja Selekcija d.o.o. (portal online.selekcija.hr ). Pozivnicu ćete zaprimiti putem maila, a testiranju ne možete pristupiti bez da se ulogirate na www.selekcija.hr. Svi podaci sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka bit će sadržani u pozivnici u e-mailu koji ćete zaprimiti. Testovi imaju za cilj utvrđivanje kognitivnih sposobnosti i dimnezija ličnosti potencijalnih kandidata, a kandidati koji ne pristupe ispunjavanju testova nakon poslane pozivnice bit će isključeni iz selekcijskog postupka.


Tko je primatelj Vaših osobnih podataka?

BIPA koristi usluge Talentlyfta, aplikacije izrađene od strane društva Adopto Tech d.o.o. kao dio našeg selekcijskog procesa. Talentlyft, kao Izvršitelj obrade, obrađuje sve osobne podatke na naš zahtjeva i u skladu s našim uputama.

BIPA i Talentlyft su potpisali Ugovor o obradi osobnih podataka kako bismo osigurali i zaštitili Vašu privatnost.

Samo ovlaštene osobe, odnosno  djelatnici zaduženi za provedbu selekcijskog postupka i popunjavanje otvorenih pozicija unutar BIPA-e imaju pristup vašim pohranjenim podacima (djelatnici ljudskih potencijala, osobe nadređene djelatniku za radno mjesto na koje se kandidat prijavio, Upravi te eventualno drugim djelatnicima čije je mišljenje relevantno za donošenje odluke o potencijalnom zapošljavanju).

Ovisno o uvjetima koje je potrebno ispuniti za određeno radno mjesto, Vaše podatke će ponekad biti potrebno proslijediti i drugim zaposlenicima unutar REWE grupe koji su zaduženi za provedbu selekcijskog postupka (primjerice internacionalni natječaji unutar Rewe grupe).

Da bi osigurali pravilan rad sustava, odabrani zaposlenici BIPA-e u imaju pristup podacima. Osim toga, odabrani zaposlenici BIPE imaju pristup podacima kako bi ispunili svoje administrativne i pomoćne dužnosti za što odgovarajuća razina zaštite podataka.


Prosljeđivanje podataka izvan Europskog gospodarskog područja

U slučaju potrebe prijenosa osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog pojasa, takav prijenos će se odvijati samo ako postoje odgovarajuće mjere zaštite. Za određene tzv. "treće zemlje" je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojim je potvrdila postojanje standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv s razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih temelja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html . U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita osobnih podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja.

U slučaju da Vam nije prihvatljiva ova mogućnost, tada Vas molimo da Vašu molbu i životopis pošaljete poštom na adresu Voditelja obrade. Slanjem Vaše molbe i životopisa dajete svoju privolu za obradu osobnih podataka Voditelju obrade.


Koja su Vaša prava u odnosu na obradu osobnih podataka?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje obrađuje BIPA, imate sljedeća prava:

● pravo pristupa Vašim podacima, uključujući pravo na kopiranje takvih podataka,

● pravo na ispravljanje Vaših podataka,

● pravo na brisanje Vaših podataka (u određenim situacijama),

● pravo podnošenja prigovora Nadležnom tijelu za rješavanje pitanja iz područja zašite osobnih podataka. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka,

● pravo na ograničenje obrade Vaših podataka,

● pravo prigovora na obradu podataka koje se temelji na legitimnom interesu društva BIPA,

● pravo zatražiti prijenos podataka.

Ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju temeljem Vaše privole, imate pravo povući privolu, u onoj mjeri u kojoj se Vaši podaci obrađuju na navedenoj osnovi. Privolu možete povući u bilo koje vrijeme, što neće imati utjecaja na zakonitost obrade koja se na toj osnovi provodila prije povlačenja privole.


Kako biste ostvarili navedena prava, molimo poslati poruku elektroničkom poštom na adresu zastita-podataka@bipa.hr  ili kontaktirajte Voditelja obrade